Company Scan Duurzaam Ouderschap

Hoe staan jullie ervoor op het gebied van jong ouderschap en zwangere medewerkers?

Laat jouw bedrijf scannen op de assen:

 • Verbinding werkgever & Werknemer
 • Behoud arbeidskracht
 • Verzuim
 • Reputatie

 

Company Scan Duurzaam Ouderschap

Hoe staan jullie ervoor op het gebied van jong ouderschap en zwangere medewerkers?

Laat jouw bedrijf scannen op de assen:

 • Verbinding werkgever & Werknemer
 • Behoud arbeidskracht
 • Verzuim
 • Reputatie

43% van de werkende vrouw krijgt te maken met Zwangerschapsdiscriminatie.

50 % van de vrouwen doet gevaarlijk werk tijdens de zwangerschap.

40% van de vrouwen overweegt een andere baan tijdens de zwangerschap en verlof.

Hoe doen jullie het?

Via deze scan wordt een volledig beeld geschetst van de huidige situatie met betrekking tot ouderschap in combinatie met werk. De ouderschapsreis omvat niet alleen bestaande ouders, maar richt zich ook op een breder spectrum om optimale verbinding met de werkgever te bereiken.

De scan bestaat uit vragenlijsten, meerdere interviews met medewerkers en management, en analyses van de CAO. De resultaten van de scan resulteren in een aanbeveling voor een plan van één jaar, waarbij specifieke onderwerpen prioriteit krijgen. Dit omvat:

 • een nulmeting
 • een opvolgmeting
 • een effectmeting na de implementatie van interventies (na één jaar).
 • Deze metingen leiden tot een meerjarige strategie die de werkgever zelfstandig zal volgen of met ondersteuning.

De ouderschapsscan zal leiden tot een risicobeoordeling en zal de gebieden onthullen waar de werkgever extra inspanningen kan leveren. Deze extra inspanningen zijn gebaseerd op onder andere de vastgestelde ouderschapseis door middel van de scan. 

De inhoud en opzet van de workshops en thema’s worden op basis van de uitkomsten bepaald. 

Maak een afspraak

Wil je meer weten over de diensten van Mom Moon Zwangerschap, Ouderschap & Werk? Plan een kennismakingsgesprek of neem telefonisch contact met mij op om een moment te plannen. Ik denk graag met jullie mee!